Fredsstenen i Bröms

Fredsstenen i Brömsebro
Vid Brömsebäcken har flera viktiga händelser inträffat i Sveriges historia. Gränsmärket Brömsestenen omtalades redan på 1000-talet och ändra fram till 1658 låg den östligaste gränspassagen mellan Sverige och Danmark här. Vid bron ingick 1541 Gustav Vasa en allians med Danmark mot tyske kejsaren och 1645 slöt Axel Oxenstierna fred med danskarna där en sten restes 1915 till minne av förhandlingarna.