Fredriksdals friluftsmuseum

Fredriksdals museer och trädgårdar är ett friluftsmuseum på 36 hektar i Helsingborg uppbyggt kring den herrgårdsliknande huvudbyggnaden på egendomen Fredriksdal. Museet är Sveriges näst största friluftsmuseum och innefattar äldre stadskvarter från Helsingborgs centrala delar, äldre allmogegårdar med ängar från Skånes olika delar, botanisk trädgård med skånes alla vilda växter och Fredriksdalsteatern.

Källa: Wikipedia

Webbplats