Forum Museum Rönnskär

Rönnskär är ett spännande och kontrastrikt besöksmål. På Rönnskär får vi dels ta del av smältverkets framgångsrika historia, som började på ett obebott skär ute i kustbandet, dels se dagens högteknologiska verksamhet. Det har hänt mycket på sjuttiofem år! Stig på i det gamla fabrikskontoret och bekanta dig med livet på Rönnskär en värld i världen. I kontorets källare, i betongvalv med tjocka väggar kan du se glänsande guld. Kom och se! Sedan fyrtiotalet har mer än 50 000 guldtackor gjutits på Rönnskär.

Mer info