Forsmark

Forsmarks bruk 04
Bruksgatan med Forsmarks kyrka

Forsmarks bruk är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk och den engelska parken tillhör en av Sveriges vackraste parker.

Det lilla samhället Forsmarks bruk ligger några kilometer från Forsmarks kärnkraftverk. Det är inte bara ett uppskattat turistmål, utan också ett levande bruk där ett hundratal människor bor och verkar. Bruket ägs och förvaltas av Forsmarks Kraftgrupp AB. De vitrappade husen från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal hyrs ut, bland annat till företagets anställda.

Bruket byggnadsminnesförklarades i samband med att Forsmarks Kraftgrupp köpte det av Greve Ludvig af Ugglas 1975. Restaureringsverksamheten är omfattande och sker enligt ett långsiktigt program. Den Gamla herrgården och dess flyglar är nyligen renoverade och i sommar öppnas den gamla bagarstugan åter upp för allmänheten.

Källa och mer info