Forshems kyrka

Foto: Hans A. Rosbach

Stenkyrkan uppfördes på 1100-talet och var från början församlingskyrka. Omkring ett århundrade senare blev den en ordenskyrka och pilgrimskyrka. Under 1200-talet ersattes kyrkans ursprungliga kor med ett nytt. 1663 byggdes ett gravkor vid korets sydsida, men redan på 1700-talet började gravkoret användas som sakristia. 1761 och 1762 uppfördes breda korsarmar vid långhusets norra och södra sida. Nuvarande kyrktorn uppfördes 1891 och ersatte ett medeltida torn.

Wikipedia
Kyrkokartan