Flottbron i Österfors

Flottbro, Österfors

Österforsbron är – sedan flottbron mellan Gagnefs kyrkby och Älvnäs byggdes om, moderniserades och fick ett delvis nytt utseende – den sista i sitt slag.
Den återuppbyggdes i mitten av 1980-talet efter gammal modell och med den för flottbroar karaktäristiska puckeln, en öppning som förr var nödvändig för att det virke som flottades på älven skulle kunna passera under bron utan att fastna och utsätta brokonstruktionen för en skadlig belastning.

Texten är hämtad från en artikel i DT

Wikipedia