Esrange Space Center

Rocket
Har du någon gång funderat på vad vi människor egentligen gör i rymden? Varför det satsas pengar på att skicka upp personer och saker dit?

Ett besök på SSC:s anläggning Esrange Space Center kan förklara mycket av detta. Här ser du att vårt dagliga arbete har en ovanligt konkret koppling till verkligheten. Din verklighet och din vardag.