Engelsbergs bruk

Ängelsberg
Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan 1993 på UNESCOs lista över världsarven, med motiveringen att Engelsberg är ett utmärkt exempel på en betydande europeisk industri med bevarade byggnader som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder från 1600- till 1800-talen. Byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen finns bevarade. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika.