Ellen Keys Strand

Ellen Key Strand utsikt får gången ner till huvudbyggnaden
Efter att ha beslutat sig för att inte återköpa sitt älskade barndomshem, Sundsholms säteri i Tjust, lät Ellen Key bygga huset Strand. Hon kom att älska Vättern och Östergyllen, där hon snabbt rotade sig, fastän hon var nära sextio år när hon flyttade dit 1910. Strands miljö har troget bevarats och underhållits av den stiftelse som Ellen Key anförtrodde förvaltningen till innan hon gick bort 1926.

Text från den officiella svenska hemsidan för Ellen Key
Livet runt Vättern