Eksjöhovgård

Eksjö hovgård

Omkring 1650 lät Fältmarskalken och Riksrådet, Lewenhaupt uppföra det stora stenhuset som nu utgör Eksjöhovgårds slottsruin. När han dog 1666 var det pampiga 3-våningshuset fortfarande ofärdigt och det saknades dörrar och fönster. Under reduktionen (indragningar av tidigare förläningar från kronan) drabbades arvingarna så hårt man inte hade råd att fullborda byggnaden.

Läs mer om Eksjöhovgård på Upplevelserikets webbplats därifrån texten är hämtad.
Wikipedia
Länsstyrelsen