Ekshärad kyrka

Ekshärad kyrka 2
Ekshärads kyrka uppfördes åren 1686-88 med Anders Larsson (Rang) som byggmästare. En träkyrka, sannolikt från tidig medeltid, föregick 1600-talskyrkan. 1600-talskyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, vidbyggd sakristia och västtorn. Vapenhus ligger mitt på långhusets nord- respektive sydsida.
Ekshärad kyrka garvkors
De över 450 smidda gravkorsen från huvudsakligen 1700- och 1800-talen saknar motsvarighet i Sverige. Korsen som till större delen tillverkats av smeder inom socknen har en rik och varierande utformning.

Källa: Länsstyrelsen

Wikipedia
Ekshärads församling