Ekornavallen

Foto: Västgöten
Foto: Västgöten

Ekornavallen ett av Västergötlands märkligaste fornminnesområden, beroende på variationen av fornminnen i tid och typ. På Ekornavallen finns fem stenkammargravar från bondestenåldern bestående av fyra gånggrifter och en förmodad hällkista, vidare två gravrösen från äldre bronsåldern, samt sjutton stensättningar, en treudd, två domarringar och åtta resta stenar, alla sannolikt från järnåldern.

Från Wikipedia