Edestads kyrka

Edestads kyrka
Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet intill en helig offerkälla och ligger ett par hundra meter från den egentliga byn Edestad intill vägen mellan Ronneby och Johannishus.Kyrkan som uppfördes i gråsten och tegel består av ett långhus och ett kor med rakslutande vägg i öster. Vapenhus och sakristia tillbyggdes under senare delen av medeltiden.

Text från Wikipedia
Svenska kyrkan Ronneby