Ebbes kraftstation

Maskiner på Ebbes Huskvarnafallet

Kraftverket är idag bevarat som ett tekniskt museum som förvärvats av Hakarps hembygdsförening. Byggnaden står kvar som ett industrihistoriskt minnesmärke och visas som ett museum för grupper och olika personer. Den antika vattenkraftsanläggningen är en av få av sitt slag och har beskrivits som unik. Inventarierna ses både som en av Sveriges och världens äldsta och mest oförändrade av den första generationens storkraftverk.

Wikipedia
Hakarps Hembygdsförening