Dröstorps ödeby

Foto: Peter Lilja

Byrester från en by som anlades i slutet på 1600-talet. Dröstorp i Sandby socken, ligger långt ute på alvaret i anslutning till den stora Dröstorpsmossen. Området tillhör inte den extrema karga alvarmarken, utan här finns ett mer eller mindre tjockt moräntäcke, tillsammans med fuktområden. Området ligger dessutom högre än alvaret i allmänhet och utgör en höjdplatå. Byn anlades i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet och kan alltså sägas vara en historisk nykolonisation av ett marginalområde.

Källa och mer info