Dragon Gate


Dragon Museum har sin inrikting på Kina, dess äldsta historia, natur- och kulturgeografi och arkitektur. Museet har i en 150 meter lång arkadgång världens längsta trätavla, som en del av en större fotografiutställning. Dessutom har museet, via sitt samarbetsmuseum i Xi’an, fått uppemot 200 återskapade terrakottasoldater i originalstorlek. Dessa har på Dragon Museum blivit en del av en utställning om terrakottaarmén och Kinas första kejsare.

Från Wikipedia

Webbplats