Datamuseet IT-ceum

Datamuseet IT-ceum är Sveriges enda museum för datorrelaterad historia. Målet med verksamheten är att från ett flertal olika vinklar belysa den dåtid, samtid, och framtid där datorer spelar eller har spelat stor roll – vi berättar om datorn och hur den förändrat våra liv. Detta gör vi bland annat genom vår utställning Digitala drömmar, som fokuserar på svensk datorutveckling från 1950-tal till idag.

Webbplats