Dalénmuseet med AGAs historia

Dalénmuseet är ett modernt upplevelsemuseum. Museet innehåller en professionell utställningsdel med ljud- och ljusshow, där förmedlas en känslomässig upplevelse av Gustaf Daléns liv. Vi får även höra honom tala från en radioinspelning. I vår autentiska biograf från 1930-talet visar vi en videopresentation om Daléns liv.

En nyhet som tillkom under 2010 är en modell av Stenstorps stationssamhälle på 1890-talet. Järnvägen hade stor betydelse för Gustaf Dalén under hans uppväxt, och Gustaf Dalén har genom företaget AGA haft stor betydelse för järnvägen genom AGAs signalsystem.

I museet visas även det som följde i spåren av Daléns stora uppfinnarflit till exempel AGA-bilen, filmprojektorer, radio- och TV-apparater, kuvöser, mätutrustning, AGAFON-diktafonen från 40-talet och den 50 år gamla uppfinningen hjärt-lungmaskinen.

Webbplats