Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka
Dädesjö gamla kyrka är en kyrka från 1200-talet, belägen i byn Dädesjö i Småland.

Kyrkan, varav endast mittskeppet återstår, är uppförd i romansk stil. Den räddades från rivning vid uppförandet av den nya kyrkan under 1700-talet. Kyrkan tjänade sedan under många år som sädesmagasin och förråd. Det som har gjort kyrkan känd, även internationellt, är omfattande medeltida vägg- och takmålningar som är mycket välbevarade och aldrig övermålade.

Källa: Wikipedia