Cellfängelset i Umeå

Umeå gamla fängelse huvudbyggnad framsidan
Fängelset i Umeå och ett tjugotal andra länsfängelser i Sverige byggdes efter standardiserade typritningar gjorda av Vilhelm Theodor Ankarsvärd. Han var Fångvårdsstyrelsens arkitekt 1855-77.

De 24 cellerna placerades i två våningar längs ytterväggarna. Det innebar att alla fångar fick rum med dagsljus. Inifrån byggnaden sett var cellerna samlade runt ett i alla våningar öppet galleri. I galleriet höll prästen sina predikningar från en än idag bevarad läspulpet. Under predikningarna ställdes celldörrarna upp på glänt med hjälp av haspar som kallades ”kyrkhakar”.

Umeå cellfängelse blev statligt byggnadsminne 1992.

Under 2007–2008 renoverades byggnaden till ett hotell.

Webbplats
SFV