Bunges kapell

Kapellet uppfördes 1797 på bekostnad av brukets ägare greve Mårten Bunge. Byggnaden uppfördes i reveterat timmer i nyklassicistisk stil. När den nya kyrkan var färdigbyggd 1917 inreddes det gamla kapellet till skola. Efter att ha förfallit under många år är Bunges kapell nu nyrenoverat och där finns sommartid utställningar med servering och försäljning av bygdens hemslöjd.

Sedan sekelskiftet förvaras Åmots millenniekista i Bunges kapell, den kista där åmotsborna lagt ner saker de anser ska bevaras till kommande generationer. Kistan är låst och kommer att öppnas på 300-årsdagen av uppförandet av Bunges kapell eller år 2097.

Webbplats