Bungemuseet

Bungemuseet är ett friluftsmuseum i Fårösund på Gotland som grundades år 1907 av Theodor Erlandsson. Kulturhistoriska museet i Bunge är ett av Sveriges största friluftsmuseer med en stor samling gotländska byggnader och miljöer. Samlingen är uppbyggd kring tre gårdar, 1600-talsgården, 1700-talsgården och 1800-talsgården med hus och miljöer från Gotland. På Bungemusset finns därutöver ett antal kulturhistoriskt intressanta äldre byggnader från den gotländska landsbygden som visar byggnadssätt och levnadsförhållanden före 1990-talet.

Från Wikipedia

Webbplats