Brevens Bruk

Brevens bruk juli 2006 A
Under 1700- och 1800- talen kom bruksrörelsen att präglas av intensiv järnmalmhantering.Under 1900-talet fick man till följd av den vikande järnkonjukturen i Sverige släcka Brevens masugn för alltid år 1933. Byggnaden står dock kvar som ett ståtligt industriminne. Gjuteriets verksamhet fortsatte fram till 1986. Det vi i dag kan se är hur ett dåtida brukssamhälle byggdes upp – herrgård, kyrka, skola, arbetarbebyggelse och produktionsbyggnader.

Texten är hämtad från Brevens Bruk AB
Wikipedia