Box Whisky

A009296

J26A1813_1
Box Destilleri har sin början långt tillbaka i den svenska industrihistorien. Namnet Box kommer från den tid då Norrlands skogar, malm och vattenkraft – och tusenden av hårda livsöden – byggde vårt land. Vid Ångermanälven låg vid 1800-talets mitt mängder med sågverk och träindustrier, som sågade upp och förädlade det timmer som flottades på älven. Ett av dessa sågverk tillverkade lådämnen som exporterades till England. Företaget hette AB Box. Som så många av tidens sågverk förstördes Box i en brand 1890. Idén att tillverka whisky i Box gamla kraftverk föddes 2004.

Texten är hämtad från Box webbplats. Besök den för att få mer information om bl.a guidade turer.