Bottnaryds kyrka

Bottnaryds kyrka - kmb.16000200068531
Den medeltida kyrkan i Bottnaryd revs den 8 maj år 1666. Omedelbart därefter påbörjades uppförandet av den nuvarande träkyrkan, byggd i korsform. Under åren 1693-1695 målades kyrkan invändigt av mäster Anders Falck från Bogesund (nuv Ulricehamn). Målningarna är gjorda direkt på timret och återger frälsningshistorien från skapelsen till yttersta domen och det himmelska Jerusalem.

Klockstapeln byggdes år 1686. Två av klockorna är medeltida, möjligen gäller detta också mellanklockan, som dock blev omgjuten år 1930.

Texten är hämtad från Norra Mo församlings webbplats