Borgvattnets Spökprästgård

Från deras webbplats:

”Det gamla komminister-bostället stod färdigbyggt år 1876, då den första komministern (prästen) tillträdde tjänsten. I spökprästgården händer oförklarliga ting… vuxna har tagit till flykten och aldrig mer återvänt!

Präster som haft huset som tjänstebostad och haft arbetsrum där, vittnar om att de inte fått arbetsro eller fått vara ifred där!

Nu kan DU prova att sova där en natt eller mer.”