Bondeska palatset

Bondeska palatset norr 2011
Palatset är uppfört 1662-1673 som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och Jean De la Vallée. Bondeska palatset utgjorde 1731–1915 Stockholms rådhus, och är sedan 1948 efter en ombyggnad säte för Högsta domstolen. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Wikipedia
SFV