Bockstensmannen

Bockstensmannen är kvarlevorna av en man från medeltiden med bland annat mycket väl bevarade hår och kläder. De finns utställda på Varbergs museum. Fyndet är det första av ett mosslik som fått pålar slagna genom kroppen. Mannen hade mördats och pålats fast i mossen, sannolikt för att därigenom förhindras från att gå igen.

Källa: Wikipedia

Webbplats