Blekhem

Blekhem Foto: Nordenfalk
Blekhem Foto: Nordenfalk

Gården Blekhem är dokumenterad i skrift sedan 1380-talet och har sedan dess sålts endast en gång. Under 1300-1500-talen ägs Blekhem av släkten Soop. Gustav Vasa lade beslag på gården och överlät den vidare till sina söner. Huvudbyggnaden uppfördes på 1830-talet. Blekhem anses vara den mangårdsbyggnad som bäst företräder den sk Tjustempiren.

Webbplats

På gården finns också Almviks Tegelbruksmuseum. Tegel har tillverkats i Almvik sedan början av 1600-talet. Västerviks borgmästare uppges ha anlagt ett tegelbruk i Almvik vid mitten av århundradet.

Webbplats