Bläse Kalkbruksmuseum

Bläse kalkmuseum 01
Bläse Kalkbruksmuseum skildrar stenindustrin på Gotland och arbetarnas liv och villkor. En avdelning berättar om kvinnornas och familjernas tillvaro, en annan visar George Mobergs berömda skulpturer, säregna träsniderier gjorda av en stenarbetare.

Dessutom finns bibliotek med intressant arkivmaterial.

Museets guider visar runt och berättar om stenindustrin förr och nu samt visar hur man släcker kalk.

Webbplats