Baggböle herrgård

Baggböle herrgård 2011-08-31
Baggböle herrgård färdigställdes 1846 som förvaltarbostad för Baggböle sågverk. Herrgården byggdes av timmer med en slät brädpanel som målats med ljus linoljefärg för att ståndsmässigt likna ett samtida stenhus. Med sina 500 kvadratmeter fördelade på två våningar var det också ett av traktens absolut största hus.

Byggnadsminne: 1968

Mer info på Wikipedia

Restaurang i bottenplanet

Västerbottens Museum