Axel Oxenstiernas palats

Oxenstiernska mars 2007
Namnet kommer från rikskanslern Axel Oxenstierna som lät uppföra byggnaden 1653. Arkitekt var Jean de la Vallée som ursprungligen avsåg att byggnaden skulle utgöra södra flygeln i en mycket större palatsanläggning, som i sin tur skulle utgöra en del i slottsomgivningsplanen för det gamla slottet Tre Kronor.

De storslagna planerna gick i stöpet i och med Axel Oxenstiernas död 1654 och hans sons död två år senare. Familjen Oxenstierna har aldrig bott i palatset och byggnaden har i alla tider utnyttjats som kontorslokaler.

I slutet av 1600-talet flyttade det nybildade Riksens ständers bank, dvs Riksbanken, in i huset och byggnaden har sedan dess huvudsakligen hyst en rad olika statliga institutioner.

Byggnaden är statligt byggnadsminne.

Källa SFV
Wikipedia