Avesta Krylbo station

Krylbo station ugglan
Stationen öppnade för järnvägstrafik 1873 i samband med att Norra stambanan mellan Stockholm och Storvik öppnades. När stationen först öppnades uppfördes endast ett mindre stationshus i trä. Detta mycket anspråkslösa stationshus revs 1902 och ersattes då av ett betydligt större och pampigare stationshus i sten, vilket fortfarande tjänar som stationshus. Detta hus byggdes i samband med att stambanan mellan Mjölby och Krylbo öppnade, en linje som bidrog till att Krylbo blev en av Sveriges viktigaste järnvägsknutar. Det stationshus som byggdes 1902 av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall anpassades till stationens storlek och betydelse och Zettervall lät bygga ett stationshus i nationalromantisk stil, allt enligt tidens ideal. Det är detta stationshus som ännu idag tjänar som stationshus.

Wikipedia

Avesta Krylbo järnvägsstation, sett från järnvägsplatsen.JPG
Avesta Krylbo järnvägsstation, sett från järnvägsplatsen” av Stefan Ulfswärd – Avesta Krylbo Järnvägsstation. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.