Äspölaboratoriet

Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning. I hela världen finns bara ett fåtal liknande laboratorier. På nästan 500 meters djup genomförs experiment i samarbete med svensk och internationell expertis.

Äspölaboratoriet är öppet för allmänheten. Här finns en utställning och det anordnad guidade turer ner i tunneln. Varje år besöker tusentals personer Äspö. År 2010 var det omkring 7 000 besökare.

Webbplats