Armémuseum

Armémuseum Foto: Martin Nordström
Armémuseum Foto: Martin Nordström

Samlingarna består nu av över 100 000 föremål som använts av armén, allt från uniformsknappar till stridsledningssystem. Huvuddelen av samlingarna är från 1900-talet. Där finns också cirka 5 000 troféer från framförallt trettioåriga kriget. En stor del av materialet kommer från Statens trofésamling som egentligen startade redan på 1600-talet.

Från Wikipedia
Webbplats