Arådalen

Oviksfjällen Foto: Nicke L
Oviksfjällen Foto: Nicke L

Utmed Oviksfjällens sydsluttning ligger dessa storslagna marker med både fjällnatur och obrukad skog. Flera av byggnaderna här är från 1700-talet. Sommartid går djuren på bete. Stora delar av reservatet har under många hundra år fungerat som utmarksområde för bönderna i Myssjö och Ovikens socknar. I reservatet finns flera fäbodområden, till exempel Oldsbergbodarna, Stuguberget, Valskaftet och Östra Arådalen. På vissa ställen är husen välbevarade. Ett praktexempel är Östra Arådalens fäbod som fortfarande brukas traditionellt.

Länsstyrelsen
Wikipedia