Anundshög

Anundshög,_Västerås Foto: Christer Johansson
Anundshög,_Västerås Foto: Christer Johansson

Anundshög är Sveriges största gravhög. Den är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Anundshög är från tiden 900-talet e.Kr. Högen är byggd på ett bottenlager av lera. På lerlagret har den döde bränts. Resterna har sedan täckts med ett röse av stenar, som täcktes med grästorvor och jord. Många människor deltog i arbetet med att bygga Sveriges största gravhög.

Fornlämningarna kring Anundshög visar tydligt att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern.

Webbplats