Albert Engströms ateljé

Albert Engströms atelje 11

Albert Engström ritade huset med hjälp av sin elev Carl Hagsten. Det stod klart 1907 på en klippa nära havet utanför Grisslehamn, något mindre än en halv kilometer från Albert Engströms bostad Augustgården.
Ateljén är målad i Falu rödfärg på de södra och östra fasaderna, men är vitmålat på faserna mot öster och norr för att bättre tjäna som sjömärke. Albert Engström hade huset som ateljé fram till sin död 1940 och den har lämnats orörd sedan dess.

Ateljén sköts av Albert Engströmsällskapet. Det är ett byggnadsminne sedan 1975.

Wikipedia